Schrijftolk

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een professionele schakel in de communicatie, waardoor men weer gesprekken zonder moeite kan volgen, in allerlei situaties. Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt. Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie aan zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat.

de tolkgebruiker leest op de laptop van de schrijftolk mee wat er gezegd wordt door iedereen

Voor wie kan het inzetten van een schrijftolk nuttig zijn?

Iedereen die minder hoort kan een schrijftolk inzetten. Een schrijftolk is geschikt voor dove, slechthorende of doofblinde mensen. Een schrijftolk is met name geschikt voor mensen die niet gebarenvaardig zijn, dat is vaak het geval bij mensen met een auditieve beperking die pas op latere leeftijd of plotseling is ontstaan. De enige voorwaarde om een schrijftolk in te kunnen zetten, is dat men Nederlands moet kunnen lezen.

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een schrijftolk?

Met een schrijftolk naast u, kunt u weer moeiteloos gesprekken volgen op het werk, op school, in de kerk, bij een cursus thuis, bij de dokter of waar dan ook. Gesprekken volgen via een schrijftolk is veel minder vermoeiend dan gesprekken proberen te volgen door middel van spraakafzien (liplezen). Bij gesprekken met meerdere personen tegelijk – zoals bij vergaderingen – krijgt u alle informatie mee, dus ook wie wat zegt. Onderonsjes worden als de situatie dat toelaat ook getolkt. Tijdens het volgen van lessen of hoorcolleges is het voor de tolkgebruiker mogelijk om zelf aantekeningen te maken, aangezien de tolktekst geruime tijd in beeld staat.

Ga naar de inhoud