Kwaliteitsbewaking

Stichting RTGS

De Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken registreert in Nederland gekwalificeerde tolken Gebarentaal en schrijftolken in een openbaar register. Via deze link komt u bij het overzicht van geregistreerde schrijftolken en tolken Gebarentaal.

Stichting RTGS bewaakt de kwaliteit van alle geregistreerde tolken door specifieke opleidingsvoorwaarden te stellen bij registratie.

Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit wordt gewaarborgd door het verplicht stellen van periodieke nascholing, waardoor voortdurend wordt gewerkt aan het onderhouden van de deskundigheid van de tolkvaardigheden van alle Nederlandse (schrijf)tolken.

De stakeholders van Stichting RTGS, bestaande uit de belangenorganisaties van tolkgebruikers (zoals Dovenschap, OOR&OOG, Stichting Hoormij, Stichting Plots- en Laatdoven, Signo Ergo Sum, en Fodok) en de beroepsverenigingen van schrijftolken (NSV) en van tolken Gebarentaal (NBTG) worden steeds geconsulteerd bij beleidsbesluiten die tolkgebruikers en/of (schrijf)tolken raken. Alle partijen streven daarbij naar optimalisatie van het proces, de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening van (schrijf)tolken. Hierbij wordt gestreefd naar consensus om maximaal draagvlak te creëren.

Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken juli 2020
Ga naar de inhoud