Werkwijze

Hoe schrijftolkt een schrijftolk?

Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, dit is een Velotype Pro toetsenbord of een Veyboard. Alles wat er door iedereen wordt gezegd, wordt door de schrijftolk hierop ingetypt. Op dit toetsenbord typt de schrijftolk lettergrepen in en geen losse letters, hierdoor kan de schrijftolk de spreeksnelheid bijhouden.

Het door de schrijftolk gebruikte lettergrepentoetsenbord wordt met een usb-kabeltje verbonden met een laptop, waarop de tolktekst verschijnt. De tolkgebruiker kan op de laptop alles lezen wat er gezegd wordt, en ook door wie het gezegd wordt. Zo wordt de communicatie tussen de dove of slechthorende persoon en de horende aanwezigen vergemakkelijkt. Een bijkomend voordeel is dat een tolkgebruiker tijdens een hoorcollege, een werkoverleg of een gesprek zelf ook aantekeningen kan maken zonder iets te hoeven missen, aangezien de tolktekst voor langere tijd in beeld blijft staan.

Velotype PRO

Wordt er letterlijk getolkt?

Afhankelijk van de spreeksnelheid van alle aanwezigen typt de schrijftolk letterlijk of samengevat in wat er door iedereen wordt gezegd. Er wordt door de schrijftolk bovendien (zolang de situatie dat toelaat) ook extra informatie doorgegeven, zoals bijvoorbeeld gelach en stemverheffingen. Ook omgevingsgeluiden worden zoveel mogelijk weergegeven, omdat deze bepalend kunnen zijn voor de sfeer.

Instellingen van de tolktekst

De schrijftolk houdt bij het schrijftolken zoveel mogelijk rekening met de wensen van de tolkgebruiker. Als de tolkgebruiker de tolktekst liever een ander of groter lettertype, of met een andere achtergrondkleur wil lezen op het beeldscherm van de laptop, dan is dit geen enkel probleem en door de schrijftolk helemaal naar de wensen van de tolkgebruiker aan te passen. Dit geldt uiteraard ook als de tolkgebruiker op een extra of eigen tablet de tolktekst meeleest.

Veyboard

Plaatsvervangende notulen?

Een schrijftolk is geen notulist. De tolktekst die door de schrijftolk wordt geproduceerd is een vrijwel letterlijke schriftelijke weergave van wat er besproken is door alle aanwezigen tijdens de tolkopdracht. Na een uur schrijftolken is de tolktekst vaak al veel omvangrijker dan wenselijk zou zijn voor notulen.

Daarnaast geeft de schrijftolk tijdens het schrijftolken niet in de tolktekst weer wat er door de dove of slechthorende tolkgebruiker wordt gezegd, aangezien dat niet nodig is. Op de momenten dat een tolkgebruiker aan het woord is, geniet de schrijftolk vaak van een micropauze om de handen en vingers even snel ‘los’ te schudden.

De tolktekst is dus geen complete weergave van wat er in een werkoverleg of gesprek besproken is, vanwege het ontbreken van de gesproken bijdrage van de tolkgebruiker in de tolktekst.

Ga naar de inhoud