Schrijftolk Sasja

Werkwijze

Hoe werkt een schrijftolk?

Het Velotype Pro toetsenbord waarop alles wordt ingetypt, is gekoppeld aan een laptop, waarop de tekst verschijnt. Een dove of slechthorende persoon kan op de laptop alles lezen wat er gezegd wordt, en ook door wie het gezegd wordt. Zo wordt communicatie tussen de dove of slechthorende en de horende vergemakkelijkt. Een bijkomend voordeel is dat men tijdens een les of gesprek zelf ook aantekeningen kan maken zonder iets te hoeven missen, aangezien de tolktekst voor langere tijd in beeld blijft staan.

Wat voor toetsenbord gebruikt de schrijftolk?


Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, dit is het Velotype Pro toetsenbord (zie foto links). Alles wat er wordt gezegd, wordt door de schrijftolk hierop ingetypt. Op dit toetsenbord typt de schrijftolk lettergrepen in en geen losse letters, hierdoor kan de schrijftolk de spreeksnelheid bijhouden. 

Tot eind 2011 was alleen het Veyboard (zie foto rechts) beschikbaar als lettergrepentoetsenbord. Het in december 2011 op de markt gebrachte Velotype Pro toetsenbord heeft echter meerdere voordelen ten opzichte van het Veyboard, zoals de mogelijkheid snel te kunnen switchen tussen talen.

Wordt er letterlijk getolkt?

Afhankelijk van de spreeksnelheid typt de schrijftolk letterlijk of samengevat in wat er wordt gezegd. Er wordt door de schrijftolk bovendien informatie doorgegeven zoals bijvoorbeeld gelach en stemverheffingen. Ook omgevingsgeluiden worden zoveel mogelijk weergegeven, omdat deze bepalend zijn voor de sfeer.

Wat is er mogelijk qua instellingen van het beeld?

De schrijftolk houdt bij het tolken zoveel mogelijk rekening met de wensen van de klant. Als de klant bijvoorbeeld liever een ander lettertype of een andere achtergrondkleur wil op het beeldscherm van de laptop, dan is dit geen enkel probleem en helemaal naar wens aan te passen.

Wat heeft een schrijftolk nodig? 

Voorafgaand aan de tolkopdracht heeft de schrijftolk enkele gegevens nodig van de klant, zodat de schrijftolk na de tolkopdracht rechtstreeks bij het UWV of bij Tolkcontact de vergoeding kan declareren. Tijdens het schrijftolken heeft een schrijftolk een tafeltje en een stoel (liefst zonder leuningen) nodig, en voor langere tolkopdrachten kan het handig zijn om een stopcontact in de buurt te hebben. De schrijftolk neemt zelf de benodigde apparatuur mee, namelijk een laptop en een Velotype Pro toetsenbord. Het duurt enkele seconden totdat de schrijftolk de apparatuur aangesloten heeft, in die korte wachttijd worden er meestal afspraken gemaakt tussen de schrijftolk en de klant over de scherminstellingen van de laptop, over het nemen van pauzes en over de inhoud van de opdracht.

Notuleert een schrijftolk ook?

Nee, een schrijftolk is geen notulist. De tolktekst die door de schrijftolk wordt geproduceerd is een vrijwel letterlijke schriftelijke weergave van wat er besproken is door alle aanwezigen tijdens de opdracht. Deze tolktekst is daardoor over het algemeen erg omvangrijk. Tijdens het schrijftolken geeft de schrijftolk bovendien niet weer wat er door de dove of slechthorende klant wordt gezegd, ook daarom is de tolktekst onbruikbaar als notulen.