Schrijftolk Sasja

Tolkvoorziening

Hoe is de tolkvoorziening geregeld?

In Nederland hebben doven, slechthorenden en doofblinden recht op ondersteuning bij de communicatie. Dat betekent dat iedereen met een auditieve beperking recht heeft op een schrijftolk en gebruik kan maken van de tolkvoorziening. Met een tolkvoorziening hoef je dus niet te betalen voor het inzetten van een tolk. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende tolksoorten, bijvoorbeeld: de schrijftolk, de tolk nederlandse gebarentaal en de NmG-tolk. Door instanties worden deze verschillende tolksoorten over het algemeen benoemd met de term doventolken. De vergoeding van een doventolk is verdeeld over drie verschillende soorten situaties, namelijk werk-, onderwijs- en privésituaties.

Werk: bij de werkuren heeft de dove/slechthorende persoon recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Bij werksituaties kun je denken aan een werkbespreking of een vergadering, een functioneringsgesprek of het volgen van een cursus voor het werk.
Onderwijs: bij tolkgebruik in het onderwijs kun je denken aan alle vormen van regulier onderwijs, van lagere school tot en met universiteit. Iedereen met een auditieve beperking heeft recht op een tolk voor de volledige lestijd in reguliere onderwijssituaties.
Privé: voor tolkgebruik in de leefuren krijgt elke dove/slechthorende persoon 30 tolkuren per jaar toegewezen. Voor doofblinde mensen is dit 168 tolkuren per jaar. Deze leefuren zijn te gebruiken voor alle situaties die buiten onderwijssituaties en buiten werksituaties vallen. Bij het tolken in de privésituatie kun je bijvoorbeeld denken aan een doktersbezoek, een ouderavond op school of het bezoeken van een lezing of een bruiloft.

Waar kun je tolkuren aanvragen?

Mensen met een auditieve beperking die van een schrijftolk gebruik willen gaan maken, kunnen een verklaring aanvragen bij een KNO-arts, of bij hun eigen huisarts. Met deze verklaring kun je tolkuren aanvragen bij het UWV (voor tolkuren in onderwijs- of werksituaties) of bij Tolkcontact (voor tolkuren in de privésfeer). Hou er wel rekening mee dat het aanvragen van tolkuren wat tijd nodig heeft. Vaak duurt het meerdere weken voor je een urentoekenning krijgt toegewezen.


UWV: tolkuren voor in onderwijs of werk, genoemd onderwijsuren en werkuren, kun je aanvragen bij het UWV-kantoor waar je zelf bij aangesloten bent.


 Tolkcontact: tolkuren voor privésituaties, genoemd leefuren, kun je aanvragen bij Tolkcontact. Op de website   van Tolkcontact vind je alle informatie over de regelgeving, en tevens vind je hier alle informatie over het aanvragen van leefuren en eventueel zelfs extra leefuren. 


Waar vraag je een schrijftolk aan?

Je kunt op verschillende manieren een schrijftolk aanvragen. Je kunt schrijftolken vinden via een bemiddelingsbureau, zoals Tolknet of Triple B, of je kunt zelf een schrijftolk zoeken op het register van Stichting RTG.

Tolknet: je kunt je kosteloos inschrijven als klant van bemiddelingsbureau Tolknet. Dat kan op twee manieren, via een inschrijfformulier of rechtstreeks via de webapplicatie Tolkmatch. Via Tolkmatch kun je ook meteen zelf een schrijftolk zoeken of jouw aanvraag door Tolknet laten bemiddelen.

 Tolkcontact: je kunt je kosteloos inschrijven als klant van Tolkcontact. Via het bemiddelingssysteem van Tolkcontact vind je snel een tolk voor leefsituaties.

NSV website: op de website van de Nederlandse Schrijftolken Vereniging staat een landkaart met daarop voor alle leden van de vereniging een ballonnetje. Als je op een ballon klikt, krijg je de informatie van de betreffende schrijftolk te zien, en kun je aan de hand daarvan rechtstreeks contact opnemen met de schrijftolk. Met reeds bekende schrijftolken kun je uiteraard ook via Whatsapp een afspraak maken.

  Stichting RTGS: verder is het ook nog mogelijk zelf een schrijftolk te benaderen. Geregistreerde schrijftolken vind je op de site van Stichting RTGS. Zowel alle gecertificeerde schrijftolken als alle gediplomeerde gebarentaaltolken staan ingeschreven in dit register. Je kunt hier zelf een schrijftolk zoeken (op categorie), en deze schrijftolk benaderen voor een opdracht.