Schrijftolk Sasja

Links


  NSV  (Nederlandse Schrijftolken Vereniging)  

Veilig achter het stuur: autorijden met doofheid

      Doof.nl (nieuws voor doven en slechthorenden)                  

      Fodok  (Nederlandse federatie van ouders van dove kinderen)                                                               
      NVVS  (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden)                    

     De Gelderhorst  (landelijk centrum voor oudere doven)
    NCPLD  (Nederlands Centrum voor Plots- en LaatDoofheid)                            
  Doofblind.nl   (voor wie niet goed kunnen zien en horen)  
       Schrijftolk Gea Duister 

    Stichting Plotsdoven  (belangenbehartiging plotsdoven)            

    Hoorzaken  (informatie over het gehoor)