Schrijftolk Sasja

De schrijftolk

Wie ben ik?

Ik ben Sasja Roncken en ik woon met mijn twee kinderen (en vier honden en een kat) in Dongen. In 2001 ben ik begonnen met de opleiding tot gebarentaaltolk en in 2005, het laatste jaar van de opleiding, heb ik besloten over te stappen naar de (toen nog) éénjarige schrijftolkopleiding. Die opleiding heb ik afgerond in juni 2006. Sindsdien werk ik met veel plezier als schrijftolk. Ik ben werkzaam in allerlei situaties, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij vergaderingen, bij werkoverleggen, bij een cursus of training, een ziekenhuisbezoek, een rondleiding in het museum, echt alle denkbare situaties zijn mogelijk.

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een professionele schakel in de communicatie, waardoor men weer gesprekken zonder moeite kan volgen, in allerlei situaties. Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt. Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie aan zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat.

Voor wie is een schrijftolk geschikt?

Een schrijftolk is met name geschikt voor dove, slechthorende of doofblinde mensen die niet gebarenvaardig zijn. Dat is vaak het geval bij mensen met een auditieve beperking die pas op latere leeftijd is ontstaan. De enige voorwaarde om een schrijftolk in te kunnen zetten, is dat men Nederlands moet kunnen lezen.

De voordelen van een schrijftolk

Met een schrijftolk naast u, kunt u weer moeiteloos gesprekken volgen op het werk, op school, in de kerk, bij een cursus thuis, bij de dokter of waar dan ook. De communicatie via een schrijftolk is veel minder vermoeiend dan gesprekken proberen te volgen door middel van bijvoorbeeld spraakafzien (liplezen). Bij gesprekken met meerdere personen tegelijk - zoals bij vergaderingen - krijgt u alle informatie mee (zelfs wie wat zegt), ook onderonsjes worden uiteraard getolkt. Tijdens het volgen van onderwijs (bijvoorbeeld hoorcolleges) is het mogelijk om zelf aantekeningen te maken, aangezien de tolktekst geruime tijd in beeld staat.

Schrijftolk Nederlands en Engels

Alle gediplomeerde schrijftolken in Nederland zijn schrijftolken in de Nederlandse taal. Het komt tegenwoordig echter steeds meer voor dat de lesstof bij bijvoorbeeld hoorcolleges op HBO's en universiteiten in het Engels wordt aangeboden. Dat is dan ook de reden dat ik mezelf de Engelse toetsaanslagen op het Velotype PRO toetsenbord ben gaan aanleren, zodat ik ook lessen en vergaderingen in het Engels kan schrijftolken. Het schrijftolken in het Engels gaat nog niet op volle snelheid zoals bij het Nederlands, dit komt omdat er weinig Engelstalige tolkopdrachten zijn en het daardoor lastig is om de snelheid op te bouwen. Het schrijftolken in het Engels maakt mijn beroep nog uitdagender!